Contact

Voor het maken van een afspraak kun je bellen of mailen.

Hieronder vind je de gegevens.

Telefoon: 06-24452021

E-mail: info@teamensink.nl

Praktijkadres: Gravenborch 40, 3992 CC Houten

 

 

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

 

Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Ik heb de klachtenafhandeling geregeld via de NFG. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vind je ook hier.

 

Algemene voorwaarden en AVG

Mijn algemene voorwaarden en mijn Algemene Verordening Gegevensbescherming kun je hieronder downloaden. 

Algemene voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)